Альтернативний вигляд

Кафедра фізики : [34] Головна сторінка зібрання Перегляд статистики

Перегляд
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 1 до 20 з 34
 далі >
Дата виданняНазваАвтор(и)
2010Квантовохімічне моделювання поверхні твердого тіла в рамках кластерного наближенняСоловйов, В.В.; Черненко, Л.О.
2010Моделювання процесів на міжфазній межі твердотільний електрод-вольфраматовмісний розтопСоловйов, В.В.; Черненко, Л.О.; Бондус, С.М.
2009Квантовохимическое обоснование синтеза наноразмерных частиц вольфраматсодержащих расплавов в условиях катионного катализа = Квантовохімічне обгрунтування синтезу нанорозмірних часток вольфраматовмісних розплавів в умовах катіонного каталізуСоловйов, В.В.; Черненко, Л.О.
2009Моделирование влияние сольватационных эффектов на одноэлектронный перенос заряда в электродных реакциях на примере молибденсодержащих расплавах = Моделювання взаємодії впливу ефектів сольватації на одно електронний перенос заряду на прикладі розплавів, що містять молібдатиСоловйов, В.В.; Бут, Є.Ф.
2009Межчастичные взаимодействия Nb(V)/Nb (IV) в расплавах хлоридов щелочных металлов = Міжчасткові взаємодії Nb (V) / Nb (IV) в розплавах хлоридів лужних металівСоловйов, В.В.; Черненко, Л.О.; Кременецький, В.Г.; Кузнецов, С.А.
2009Теоретическое и экспериментальное исследование антиоксидантных свойств мелатонина = Теоретичне і експериментальне дослідження антиоксидантних властивостей мелатонінуСоловйов, В.В.; Кузнецова, Т.Ю.; Шаповал, Г.С.; Кругляк, О.С.
2009Моделирование ВЭС наночастиц вольфрамат-содержащих расплавов в условиях катионного катализа = Моделювання ВЕС наночастинок вольфрамат-вмісних розплавів в умовах катіонного каталізуВолков, С.В.; Соловйов, В.В.; Малишев, В.В.; Черненко, Л.О.
2009Квантовохімічне дослідження електрохімічних властивостей ЕАЧ у розплавах зі вмістом молібдатівСоловйов, В.В.; Малишев, В.В.; Бут, Є.Ф.
2009Электрохимическое исследование антиоксидантных свойств глутатиона и мелатонина = Електрохімічне дослідження антиоксидантних властивостей глутатіону і мелатонінуСоловйов, В.В.; Шаповал, Г.С.; Кузнецова, Т.Ю.; Кругляк, О.С.
2017Вплив застосування наддолотника на техніко-економічні показники буріння свердловин = Effect of application bottom collar on technical and economic indicators of well drillingСоловйов, В.В.; Михайловська, О.В.; Єрмакова, І.А.
2015Теоретичне моделювання впливу тиску при випробуванні пластів з аномально низкими тискамиСоловйов, В.В.; Рой, М.М.
2015Теоретическое моделирование образования устойчивых комплексов в системах M3CrCl6 + 18MCl = Теоретичне моделювання утворення стійких комплексів в системах M3CrCl6 + 18MClСоловйов, В.В.; Черненко, Л.О.; Кременецький, В.Г.
2015Аналіз антиоксидантної активності мелатоніну і глутатіону за результатами електрохімічних дослідженьСоловйов, В.В.; Кузнецова, Т.Ю.; Омельчук, А.О.
2015Врахування особливостей зонної структури твердого тіла на кінетику елементарного акту гетерогенних електрохімічних реакційСоловйов, В.В.; Коваленко, С.С.
2013Квантовохимическое обоснование образования устойчивых частиц в модельной системе M3CrCl6 + 18MCl = Квантовохімічне обгрунтування утворення стійких частинок в модельній системі M3CrCl6 + 18МСlСоловйов, В.В.; Черненко, Л.О.; Кременецький, В.Г.; Соляник, С.Н.; Кузнецов, С.А.; Кременецька, О.В.
2010Теоретическая оценка механизма электронного переноса через гетерогенную границу электродниобийсодержащего расплава = Теоретична оцінка механізму електронного переносу через гетерогенну межу електродніобійвмісного розплавуСоловйов, В.В.; Черненко, Л.О.; Кременецький, В.Г.; Кузнецов, С.А.
2010Моделирование изменения реакционной способности поверхности алмаза под влиянием частиц вольфраматосодержащего расплава = Моделювання зміни реакційної здатності поверхні алмазу під впливом частинок вольфраматовмісного розплавуСоловйов, В.В.; Черненко, Л.О.; Глебова, Л.Ю.; Бондус, С.М.
2010Применение катион-анионной концепции к образованию электрохимически активных частиц в ниобийсодержащих расплавах = Застосування катіон-аніонної концепції до утворення електрохімічно активних частинок в ніобійвмісних розплавахСоловйов, В.В.; Черненко, Л.О.; Кузнецов, С.А.; Кременецький, В.Г.
2010Влияние поля катионов [Li]1+, [Ca]2+ и [Mg]2+ на перенос заряда в анионе [NbF7]2- в объемной фазе расплава = Вплив поля катіонів [Li] 1+, [Ca] 2+ і [Mg] 2+ на перенесення заряду в аніоні [NbF7] 2 в об'ємній фазі розплавуСоловйов, В.В.; Черненко, Л.О.
2010Обгрунтування механізму переносу заряду в аніоні [WO4]2- під впливом катіонів у вольфраматовмісних розплавахСоловйов, В.В.; Черненко, Л.О.; Бондус, С.М.
Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 1 до 20 з 34
 далі >